Eu
63
Europium
(Europium)
151,964
teplota tání: 822 °C
teplota varu: 1597 °C
zpět na tabulku

Europium

Původ názvu

Evropa

Vlastnosti

Europium je měkký, stříbřitě bílý kov. Na vzduchu je poměrně stálé. Europium má překvapivě nízkou teplotu tání a hustotu, která neodpovídá postavení europia v periodickém systému. Chemicky se velmi podobá hliníku a ostatním lanthanoidům

Výskyt

Europium se vyskytuje v přírodě pouze ve sloučeninách a je vždy doprovázeno i ostatními lanthanoidy. Nejvýznamějšími minerály obsahujícími europium je monazit, xenotim a samarskit.

Výroba a příprava

Při výrobě europia se používají minerály obsahující směs lanthanoidů. Ty se extrahují kyselinou sírovou a chlorovodíkovou. Ze vzniklého roztoku se jednotivé lanthanoidy separují na základě rozdílné rozpustnosti jejich sloučenin a pomocí iontoměničové chromatografie. Kovové europium se vyrábí elektrolýzou taveniny chloridu sodného, vápenatého a europitého.

Použití

Fluorescence sloučenin europia se využívala v CRT monitorech a televizích. Luminofory obsahující europité iontyvydávají červené záření, luminofory obsahující europnaté ionty vyzařují modro-fialové světlo.