Er
68
Erbium
(Erbium)
167,259
teplota tání: 1497 °C
teplota varu: 2900 °C
zpět na tabulku

Erbium

Původ názvu

Pojmenováno podle vesnice Ytterby nedaleko Stockholmu

Vlastnosti

Erbium je měkký, stříbřitě bílý kov. Je méně reaktivní než předchozí lanthanoidy. Na vlhkém vzduchu se pokrývá vrstvičkou oxidu. Chemicky je podobé ostatním lanthanoidům a hliníku.

Výskyt

Erbium se v přírodě vyskytuje pouze ve sloučeninách, vždy bývá doprovázeno ostatními lanthanoidy. Mezi nejdůležitější minerály patří monazit, xenotim, bastnäsit a euxenit.

Výroba a příprava

Při výrobě erbia se používají minerály obsahující směs lanthanoidů. Ty se extrahují kyselinou sírovou a chlorovodíkovou. Ze vzniklého roztoku se jednotivé lanthanoidy separují na základě rozdílné rozpustnosti jejich sloučenin a pomocí iontoměničové chromatografie. Čisté kovové erbium se vyrábí redukcí fluoridu erbitého kovovým vápníkem.

Použití

Podobně jako gadolinium vykazuje erbium vysoký účinný průřez pro záchyt neutronů, jeho slitiny se vyuřívají pro výrobu moderátorových tyčí v jaderných reaktorech. Erbium se využívá také na výrobu speciálních slitin. Sloučeniny erbia se používají na barvení  skla a glazur do červena a růžova.

Zajímavosti

Erbium je jeden ze čtyř prvků pojmenovaných podle vesnice Ytterby. Tyto prvky byly objeveny ve vzorku horniny z lomu u této vesnice.