Bh
107
Bohrium
(Bohrium)
[264]
zpět na tabulku

Bohrium

Původ názvu

Prvek je pojmenován na počest dánského vědce Nielse Bohra

Vlastnosti

Bohrium je silně radioaktivní prvek. Jeho vlastnosti a chování nejsou příliš známy.

Výskyt

Jedná se o uměle připravený prvek, v přírodě se nevyskytuje.

Použití

Bohrium nemá žádné praktické využití.

Zajímavosti

V rusku se jako nielsbohrium označuje prvek s protonovým číslem 105.

Nejstabilnějším izotopem je 270Bh s poločasem rozpadu 61 sekund.