Cl
17
Chlor
(Chlorine)
35,453
teplota tání: -100,98 °C
teplota varu: -34,6 °C
zpět na tabulku

Chlor

Původ názvu

chloros (Gr.) = zelenožlutý

Vlastnosti

Chlor je žlutozelený, lehce zkapalnitelný plyn těžší než vzduch. Je velmi reaktivní - s mnohými kovy reaguje již za pokojové teploty za vzniku příslušných halogenidů. Je prvním halogenem, který byl připraven v elementární podobě.

Výskyt

Chlor je v pořadí výskytu prvků v zemské kůře na 20. místě. Kvůli své reaktivitě se chlor v přírodě nevyskytuje v elementární podobě, vždy jen ve sloučeninách. Velké množství chloru je v ložiscích soli, která vznikla odpařením mořské vody a v mořské vodě samotné.

Výroba a příprava

Vyrábí se elektrolýzou solanky, případně taveniny NaCl, KCl. Laboratorní příprava využívá reakce koncentrované kyseliny chlorovodíkové s manganistanem draselným.

Použití

Chlor je jedna ze základních chemickálií chemického průmyslu. Využívá se k výrobě dalších sloučenin obsahujíchcích v molekule atom chloru. Ty se dále používají na příkald na výrobu lepidel, plastů. Chlor se také využívá jako desinfekční prostředek a na bělení materiálů (látky, papír, ...)