Pd
46
Palladium
(Palladium)
106,42
teplota tání: 1552 °C
teplota varu: 3140 °C
zpět na tabulku

Palladium

Původ názvu

Prvek je pojmenován po planetce Pallas objevené v době objevu palladia. Nicméně jméno planetky je odvozeno od jména řecké bohyně moudrosti Pallas Athény.

Vlastnosti

Palladium je měkký, šedivě stříbrolesklý, měkký, těžký kov. Patří mezi ušlechtilé kovy, je velmi málo reaktivní. V porovnání s ostatními platinovými kovy je ale nejreaktivnější.

Výskyt

Palladium je v zemské kůře velmi málo zastoupeno. V přírodě se palladium vyskytuje vždy spolu s ostatními platinovými kovy a to buď v ryzí podobě nebo ve fomě arsenidů a sulfidů.

Výroba a příprava

Při výrobě palladia je hlavním problémem, že se nachází spolu s ostatními platinovými kovy. Palladium se vyrábí z koncentrátu platinových kovů, které odpadají jako vedlejší produkt při výrobě niklu a podobných kovů. Jednotlivé platinové kovy se oddělí na základě rozdílné rozpustnosti jejich sloučenin, kovové palladium se pak získává závěrečným pražením.

Použití

Hlavní využití palladia je na výrobu různých katalyzátorů v chemickém průmyslu. Jedná se hlavně o hydrogenační a dehydrogenační reakce, například také výroba kyseliny dusičné z amoniaku. Palladium spolu s dalšími platinovými kovy se také nachází v katalyzátorech v automobilech, kde snižují množství škodlivých látek ve výfukových plynech. Poměrně malé množství palladia se využívá též ve šperkařství.

Zajímavosti

Palladium velmi dobře rozpouští vodík, obzvlášť za vyšší teploty. Na jeden atom palladia se může rozpoustit až 9 atomů vodíku.