H
1
Vodík
(Hydrogenium, Hydrogen)
1,00794
teplota tání: -259,14 °C
teplota varu: -252,87 °C
zpět na tabulku

Vodík

Původ názvu

odvozeno od vody, anglický název hydrogen = hydro + genao - vodu tvořící

Vlastnosti

Vodík je nejjednodušším prvkem ze všech. Kromě lehkého vodíku obsahujícícho jeden proton a jeden elektron existuje ještě izotop vodíku označovaný jako deuterium (jeden proton, jeden neutron a jeden elektron) a radioaktivní izotop tritium (jeden proton, dva neutrony a jeden elektron). Volný se vyskytuje v dvouatomových molekulách H2. Jedná se velmi lehký plyn, který je 13,5× lehčí než vzduch. Je to plyn hořlavý a ve směsích se vzduchem výbušný.

Výskyt

Na zemi se vyskytuje převážně vázaný, volný se vyskytuje pouze ve vrchních vrstvách atmosféry. Nejvíce vodíku najdeme vázaného ve vodě a organických sloučeninách. Ve vesmíru se jedná o nejrozšířenější prvek, na zemi je 3. nejrozšířenějším prvkem.

Výroba a příprava

Vodík se vyrábí krakováním uhlovodíků za vysokých teplot a působení katalyzátorů. Bývá také vedlejším produktem při elektrolytických procesech (výroba NaOH). V laboratoři se vyrábí působením kyselin na neušlechtilé kovy, nebo elektrolytickým rozkladem vody.

Použití

Vodík se v průmyslu využívá pro jeho redukční vlastnosti, používá se na výrobu různých kovů z jejich sloučenin. Vodík se také používá k výrobě amoniaku (který se dále zpracovává na hnojiva). Vodík se také využívá při výrobě ztužených tuků a na výrobu methanolu. Kapalný vodík se používá jako raketové palivo.

Zajímavosti

Vodík se dříve používal k plnění balonů a vzducholodí. Po několika tragických událostech (např. Hindenburg) byl nahrazen dražším, ale bezpečnějším heliem.