B
5
Bór
(Boron)
10,811
teplota tání: 2075 °C
teplota varu: 4000 °C
zpět na tabulku

Bór

Původ názvu

spojení slov borax (minerál) + carbon (uhlí); název ukazuje na zdroj boru a jeho podobnost s uhlíkem

Vlastnosti

Bor je polokov s vysokou teplotou tání a varu. Jedná se o velmi tvrdý prvek (jen o málo měkčí než diamant).

Výskyt

V přírodě se vyskytuje bor jen ve sloučeninách, jedná se hlavně o borosilikáty a boritanové minerály. V zemské kůře je boru poměrně málo, méně než třeba olova.

Výroba a příprava

Způsobů přípravy kovového boru je více, například redukce oxidu boritého kovovým hořčíkem za vysoké teploty, redukce těkavých halogenidů boru vodíkem nebo tepelný rozklad těkavých sloučenin boru (BI3, BH3).

Použití

Sloučeniny boru se využívají ve sklářství jako přísady do skla, v keramice na výrobu glazur. Schopnosti pohlcovat neutrony se využívá v jaderných reaktorech - řídící tyče. Sloučeniny boru s kovy (boridy) jsou velmi tvrdé, využívají se jako brusné materiály.

Zajímavosti

Těkavé sloučeniny boru barví plamen zeleně, toho te využívá v pyrotechnice.
Jedná se o jediný nekov ve III. skupině.