Po
84
Polonium
(Polonium)
[209]
teplota tání: 254 °C
teplota varu: 962 °C
zpět na tabulku

Polonium

Původ názvu

Polsko - rodná země objevitelky

Vlastnosti

Polonium je prvek, který nemá jediný stálý izotop, všech 27 známých izotopů polonia je radioaktivních. V přírodě se vyskytuje ale jen jediný izotop a to 210Po, který je členem radiové rozpadové řady.

Výskyt

Polonium doprovází uran v rudách, jeho množství je ale nepatrné.

Výroba a příprava

Polonium nelze získat z přírodních zdrojů, vyskytuje se v příliš nepatrném množství, navíc jeho poločas rozpadu je příliš krátký. Vyrábí se uměle ozařováním bismutu neutrony v jaderném reaktoru

Použití

Polonium se využívá pro svou radioaktivitu. Je to dobrý zdroj tepla, používá se hlavně v kosmických družicích.

Zajímavosti

Polonium objevila Marie Curie-Sklodowska podobně jako radium. Nový prvek prozradila jeho radioaktivita.
Nepatrným množstvím polonia byl otráven ruský agent Alexandr Litviněnko. Jeho vrazi nepracovali s tímto materiálem příliš obezřetně, ještě dlouhou dobu poté se dalo zjistit, kde materiál přechovávali a kudy se po městě pohybovali.
Kovové polonium je velmi silným zdrojem energie, dokáže vlivem radioaktivního rozpadu samovolně ohřát na několik set stupňů.