Cu
29
Měď
(Cuprum, Copper)
63,546
teplota tání: 1083 °C
teplota varu: 2567 °C
zpět na tabulku

Měď

skupina 11
perioda 4
blok d
kovový charakter Přechodné kovy
atomová hmotnost 63,546
elektronegativita 1,75
stabilní izotopy 2
je radioaktivní ne
teplota tání 1083 °C
teplota varu 2567 °C
hustota při 20 °C 8,92
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
elektronová konfigurace zkrácená [Ar] 3d10 4s1
atomový poloměr 145
běžná oxidační čísla 1,2