Cu
29
Měď
(Cuprum, Copper)
63,546
teplota tání: 1083 °C
teplota varu: 2567 °C
zpět na tabulku

Měď

Názory na to, kdy člověk poprvé začal používat měď, se různí. Obecně se včask předpokládá, že to mohlý ati kolem roku 5000 před naším letopočtem. Měď se vyráběla na Středním východě redukcí měděných rud dřevěným uhlím přibližně kolem roku 3500 př. n. l a kolem roku 3000 př. n. l. byla v Indii, Mezopotámii a Řecku objevena schopnost mědi tvořit pevné a tvrdé bronzy. Tímto začala doba bronzová a od té doby je měď jeden z nejdůležitějších prvků, které se lidstvo naučilo používat.