Cu
29
Měď
(Cuprum, Copper)
63,546
teplota tání: 1083 °C
teplota varu: 2567 °C
zpět na tabulku

Měď