S
16
Síra
(Sulphur, Sulfur)
32,065
teplota tání: 112,8 °C
teplota varu: 444,67 °C
zpět na tabulku

Síra

skupina 16
perioda 3
blok p
název skupiny chalkogeny
kovový charakter Nekovy
atomová hmotnost 32,065
elektronegativita 2,44
stabilní izotopy 4
je radioaktivní ne
teplota tání 112,8 °C
teplota varu 444,67 °C
hustota při 20 °C 2,06
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
elektronová konfigurace zkrácená [Ne] 3s2 3p4
atomový poloměr 88
běžná oxidační čísla -2,2,4,6