Pr
59
Praseodym
(Praseodymium)
140,9077
teplota tání: 931 °C
teplota varu: 3512 °C
zpět na tabulku

Praseodym

skupina 3
perioda 6
blok f
název skupiny lanthanoidy
kovový charakter Lanthanoidy
atomová hmotnost 140,9077
elektronegativita 1,07
stabilní izotopy 1
je radioaktivní ne
teplota tání 931 °C
teplota varu 3512 °C
hustota při 20 °C 6,48
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f3 6s2
elektronová konfigurace zkrácená [Xe] 4f3 6s2
atomový poloměr 247
běžná oxidační čísla 3,4