Pr
59
Praseodym
(Praseodymium)
140,9077
teplota tání: 931 °C
teplota varu: 3512 °C
zpět na tabulku

Praseodym

Prvek byl objeven v roce 1841 chemikem Mosanderem při čištění lanthanu. Původně se jednalo o prvek didymium, roku 1885 bylo ale dydimium rozděleno na dva prvky - praseodym a neodym.