N
7
Dusík
(Nitrogenium, Nitrogen)
14,0067
teplota tání: -209,86 °C
teplota varu: -195,8 °C
zpět na tabulku

Dusík

skupina 15
perioda 2
blok p
název skupiny pentely
kovový charakter Nekovy
atomová hmotnost 14,0067
elektronegativita 3,07
stabilní izotopy 2
je radioaktivní ne
teplota tání -209,86 °C
teplota varu -195,8 °C
hustota při 20 °C 0,00117
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p3
elektronová konfigurace zkrácená [He] 2s2 2p3
atomový poloměr 56
běžná oxidační čísla -3,2,3,4,5