Mo
42
Molybden
(Molybdenum)
95,94
teplota tání: 2617 °C
teplota varu: 4612 °C
zpět na tabulku

Molybden

skupina 6
perioda 5
blok d
kovový charakter Přechodné kovy
atomová hmotnost 95,94
elektronegativita 1,3
stabilní izotopy 7
je radioaktivní ne
teplota tání 2617 °C
teplota varu 4612 °C
hustota při 20 °C 10,28
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s1
elektronová konfigurace zkrácená [Kr] 4d5 5s1
atomový poloměr 190
běžná oxidační čísla 2,3,4,5,6