Zn
30
Zinek
(Zincum, Zinc)
65,409
teplota tání: 419,6 °C
teplota varu: 907 °C
zpět na tabulku

Zinek

skupina 12
perioda 4
blok d
kovový charakter Přechodné kovy
atomová hmotnost 65,409
elektronegativita 1,66
stabilní izotopy 5
je radioaktivní ne
teplota tání 419,6 °C
teplota varu 907 °C
hustota při 20 °C 7,14
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
elektronová konfigurace zkrácená [Ar] 3d10 4s2
atomový poloměr 142
běžná oxidační čísla 2