Zn
30
Zinek
(Zincum, Zinc)
65,409
teplota tání: 419,6 °C
teplota varu: 907 °C
zpět na tabulku

Zinek

Zinek se získává redukcí ZnO2 dřevěným uhlím při teplotě 1000 °C a vyšší. Při této teplotě jsou páry zinku náchylné na oxidaci a celá preparace se musí provádět za nepřístupu vzduchu. Poprvé se to pravděpodobně podařilo ve 13. století v Indii a tato znalost se přenesla do Číny. Ve středověké Evropě se zinek nevyráběl, i když malá množství tohoto kovu se náhodně získávala jeho koncenzací při výrobě olova a stříbra. Asi od roku 1605 byl zinek dokonce do Evropy z Číny dovážen.