W
74
Wolfram
(Wolframium, Tungsten)
183,84
teplota tání: 3410 °C
teplota varu: 5660 °C
zpět na tabulku

Wolfram

V roce 1781 izolova. C. W. Scheele a T bergmann nový oxid z minerálu, který se tehdy nazýval tungsten (nyní se označuje jako Scheelit). Dva roky na to bratři d'Elhuyarové (původem Španělé) prokázali, že tento oxid je podstatou minerálu wolframitu, následně získali kovový wolfram redukcí oxidu uhlíkem.