Sr
38
Stroncium
(Strontium)
87,62
teplota tání: 769 °C
teplota varu: 1384 °C
zpět na tabulku

Stroncium

skupina 2
perioda 5
blok s
název skupiny kovy alkalických zemin
kovový charakter Kovy alkalických zemin
atomová hmotnost 87,62
elektronegativita 0,99
stabilní izotopy 4
je radioaktivní ne
teplota tání 769 °C
teplota varu 1384 °C
hustota při 20 °C 2,63
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2
elektronová konfigurace zkrácená [Kr] 5s2
atomový poloměr 219
běžná oxidační čísla 2