Rb
37
Rubidium
(Rubidium)
85,4678
teplota tání: 38,89 °C
teplota varu: 699 °C
zpět na tabulku

Rubidium

skupina 1
perioda 5
blok s
název skupiny alkalické kovy
kovový charakter Alkalické kovy
atomová hmotnost 85,4678
elektronegativita 0,89
stabilní izotopy 1
radioaktivní izotopy 1
je radioaktivní ne
teplota tání 38,89 °C
teplota varu 699 °C
hustota při 20 °C 1,53
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1
elektronová konfigurace zkrácená [Kr] 5s1
atomový poloměr 265
běžná oxidační čísla 1