Pt
78
Platina
(Platinum)
195,078
teplota tání: 1772 °C
teplota varu: 3827 °C
zpět na tabulku

Platina

skupina 10
perioda 6
blok d
kovový charakter Přechodné kovy
atomová hmotnost 195,078
elektronegativita 1,42
stabilní izotopy 6
je radioaktivní ne
teplota tání 1772 °C
teplota varu 3827 °C
hustota při 20 °C 21,45
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d9 6s1
elektronová konfigurace zkrácená [Xe] 4f14 5d9 6s1
atomový poloměr 177
běžná oxidační čísla 2,4