Po
84
Polonium
(Polonium)
[209]
teplota tání: 254 °C
teplota varu: 962 °C
zpět na tabulku

Polonium

skupina 16
perioda 6
blok p
kovový charakter Polokovy
atomová hmotnost 0
elektronegativita 1,76
radioaktivní izotopy 27
je radioaktivní ano
teplota tání 254 °C
teplota varu 962 °C
hustota při 20 °C 9,2
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p4
elektronová konfigurace zkrácená [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
atomový poloměr 135
běžná oxidační čísla 2,4,5