Nb
41
Niob
(Niobium)
92,9064
teplota tání: 2468 °C
teplota varu: 4742 °C
zpět na tabulku

Niob

skupina 5
perioda 5
blok d
kovový charakter Přechodné kovy
atomová hmotnost 92,9064
elektronegativita 1,23
stabilní izotopy 1
je radioaktivní ne
teplota tání 2468 °C
teplota varu 4742 °C
hustota při 20 °C 8,58
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d4 5s1
elektronová konfigurace zkrácená [Kr] 4d4 5s1
atomový poloměr 198
běžná oxidační čísla 3,5