Mn
25
Mangan
(Manganese)
54,938
teplota tání: 1244 °C
teplota varu: 1962 °C
zpět na tabulku

Mangan

Minerály manganu byly využívány už dlouhá staletí před objevem samotného prvku, mimo jiné se jeho minerál pyroluzit používal již od odby faraónů na výrobu skla. V roce 1774 švédský chemik C.W. Sheele dokázal, že pyrolusit obsahuje dosud neznámý prvek. Ten byl připraven ještě v témže roce Sheeleho přítelem, chemikem J.G. Gahnem silným zahřívám oxidu manganičitého s uhlím a olejem.