Mg
12
Hořčík
(Magnesium)
24,305
teplota tání: 648,8 °C
teplota varu: 1090 °C
zpět na tabulku

Hořčík

skupina 2
perioda 3
blok s
název skupiny kovy alkalických zemin
kovový charakter Kovy alkalických zemin
atomová hmotnost 24,305
elektronegativita 1,23
stabilní izotopy 3
je radioaktivní ne
teplota tání 648,8 °C
teplota varu 1090 °C
hustota při 20 °C 1,74
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2
elektronová konfigurace zkrácená [Ne] 3s2
atomový poloměr 145
běžná oxidační čísla 2