Lu
71
Lutecium
(Lutetium)
174,967
teplota tání: 1663 °C
teplota varu: 3395 °C
zpět na tabulku

Lutecium

skupina 3
perioda 6
blok f
kovový charakter Lanthanoidy
atomová hmotnost 174,967
elektronegativita 1,14
stabilní izotopy 2
je radioaktivní ne
teplota tání 1663 °C
teplota varu 3395 °C
hustota při 20 °C 9,84
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d1 6s2
elektronová konfigurace zkrácená [Xe] 4f14 5d1 6s2
atomový poloměr 217
běžná oxidační čísla 3