Lr
103
Lawrencium
(Lawrencium)
[262]
zpět na tabulku

Lawrencium

skupina 3
perioda 7
blok f
kovový charakter Aktinoidy
atomová hmotnost 0
elektronegativita 0
radioaktivní izotopy 12
je radioaktivní ano
teplota tání 0 °C
teplota varu 0 °C
atomový poloměr 0
běžná oxidační čísla 3