K
19
Draslík
(Kalium, Potassium)
39,0983
teplota tání: 63,65 °C
teplota varu: 774 °C
zpět na tabulku

Draslík

skupina 1
perioda 4
blok s
název skupiny alkalické kovy
kovový charakter Alkalické kovy
atomová hmotnost 39,0983
elektronegativita 0,91
stabilní izotopy 2
radioaktivní izotopy 1
je radioaktivní ne
teplota tání 63,65 °C
teplota varu 774 °C
hustota při 20 °C 0,86
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
elektronová konfigurace zkrácená [Ar] 4s1
atomový poloměr 243
běžná oxidační čísla 1