Hg
80
Rtuť
(Hydrargyrum, Mercury)
200,59
teplota tání: -38,84 °C
teplota varu: 356,6 °C
zpět na tabulku

Rtuť

skupina 12
perioda 6
blok d
kovový charakter Přechodné kovy
atomová hmotnost 200,59
elektronegativita 1,44
stabilní izotopy 7
je radioaktivní ne
teplota tání -38,84 °C
teplota varu 356,6 °C
hustota při 20 °C 13,55
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2
elektronová konfigurace zkrácená [Xe] 4f14 5d10 6s2
atomový poloměr 171
běžná oxidační čísla 1,2