Fe
26
Železo
(Ferrum, Iron)
55,845
teplota tání: 1535 °C
teplota varu: 2750 °C
zpět na tabulku

Železo

skupina 8
perioda 4
blok d
kovový charakter Přechodné kovy
atomová hmotnost 55,845
elektronegativita 1,64
stabilní izotopy 4
je radioaktivní ne
teplota tání 1535 °C
teplota varu 2750 °C
hustota při 20 °C 7,87
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
elektronová konfigurace zkrácená [Ar] 3d6 4s2
atomový poloměr 156
běžná oxidační čísla 2,3,6