C
6
Uhlík
(Carboneum, Carbon)
12,0107
teplota tání: 3550 °C
teplota varu: 4827 °C
zpět na tabulku

Uhlík

skupina 14
perioda 2
blok p
název skupiny tetrely
kovový charakter Nekovy
atomová hmotnost 12,0107
elektronegativita 2,5
stabilní izotopy 2
radioaktivní izotopy 1
je radioaktivní ne
teplota tání 3550 °C
teplota varu 4827 °C
hustota při 20 °C 3,51
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p2
elektronová konfigurace zkrácená [He] 2s2 2p2
atomový poloměr 67
běžná oxidační čísla -4,2,4