Br
35
Brom
(Bromine)
79,904
teplota tání: -7,2 °C
teplota varu: 58,78 °C
zpět na tabulku

Brom

skupina 17
perioda 4
blok p
název skupiny halogeny
kovový charakter Halogeny
atomová hmotnost 79,904
elektronegativita 2,74
stabilní izotopy 2
je radioaktivní ne
teplota tání -7,2 °C
teplota varu 58,78 °C
hustota při 20 °C 3,14
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5
elektronová konfigurace zkrácená [Ar] 3d10 4s2 4p5
atomový poloměr 94
běžná oxidační čísla -1,1,3,5,7