Be
4
Beryllium
(Beryllium)
9,012182
teplota tání: 1278 °C
teplota varu: 2970 °C
zpět na tabulku

Beryllium

skupina 2
perioda 2
blok s
název skupiny kovy alkalických zemin
kovový charakter Kovy
atomová hmotnost 9,012182
elektronegativita 1,47
stabilní izotopy 1
je radioaktivní ne
teplota tání 1278 °C
teplota varu 2970 °C
hustota při 20 °C 1,85
elektronová konfigurace 1s2 2s2
elektronová konfigurace zkrácená [He] 2s2
atomový poloměr 112
běžná oxidační čísla 2