Ba
56
Barium
(Barium)
137,327
teplota tání: 725 °C
teplota varu: 1640 °C
zpět na tabulku

Barium

skupina 2
perioda 6
blok s
kovový charakter Kovy alkalických zemin
atomová hmotnost 137,327
elektronegativita 0,97
stabilní izotopy 7
je radioaktivní ne
teplota tání 725 °C
teplota varu 1640 °C
hustota při 20 °C 3,65
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2
elektronová konfigurace zkrácená [Xe] 6s2
atomový poloměr 253
běžná oxidační čísla 2