As
33
Arsen
(Arsenic)
74,9216
teplota tání: 615 °C
teplota varu: 615 °C
zpět na tabulku

Arsen

skupina 15
perioda 4
blok p
kovový charakter Polokovy
atomová hmotnost 74,9216
elektronegativita 2,2
stabilní izotopy 1
je radioaktivní ne
teplota tání 615 °C
teplota varu 615 °C
hustota při 20 °C 5,72
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3
elektronová konfigurace zkrácená [Ar] 3d10 4s2 4p3
atomový poloměr 114
běžná oxidační čísla -3,3,5