Am
95
Americium
(Americium)
[243]
teplota tání: 994 °C
teplota varu: 2607 °C
zpět na tabulku

Americium

skupina 3
perioda 7
blok f
kovový charakter Aktinoidy
atomová hmotnost 0
elektronegativita 1,2
radioaktivní izotopy 20
je radioaktivní ano
teplota tání 994 °C
teplota varu 2607 °C
hustota při 20 °C 13,67
atomový poloměr 175
běžná oxidační čísla 3,4,5,6