Am
95
Americium
(Americium)
[243]
teplota tání: 994 °C
teplota varu: 2607 °C
zpět na tabulku

Americium

Americium bylo poprvé připraveno Seaborgem, Morganem, Hamesem a Ghiorsem na půdě chicagské univerzity.