Ts
117
Tennessin
(Tennesine)
zpět na tabulku

Tennessin

Prvek byl připraven v laboratořích v Dubně v roce 2012.