Sn
50
Cín
(Stannum, Tin)
118,71
teplota tání: 232 °C
teplota varu: 2270 °C
zpět na tabulku

Cín

skupina 14
perioda 5
blok p
kovový charakter Kovy
atomová hmotnost 118,71
elektronegativita 1,72
stabilní izotopy 10
je radioaktivní ne
teplota tání 232 °C
teplota varu 2270 °C
hustota při 20 °C 7,29
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2
elektronová konfigurace zkrácená [Kr] 4d10 5s2 5p2
atomový poloměr 145
běžná oxidační čísla 2,4