Sc
21
Skandium
(Scandium)
44,9559
teplota tání: 1541 °C
teplota varu: 2831 °C
zpět na tabulku

Skandium

skupina 3
perioda 4
blok d
kovový charakter Přechodné kovy
atomová hmotnost 44,9559
elektronegativita 1,2
stabilní izotopy 1
je radioaktivní ne
teplota tání 1541 °C
teplota varu 2831 °C
hustota při 20 °C 2,99
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
elektronová konfigurace zkrácená [Ar] 3d1 4s2
atomový poloměr 184
běžná oxidační čísla 3