Rf
104
Rutherfordium
(Rutherfordium)
[261]
zpět na tabulku

Rutherfordium

skupina 4
perioda 7
blok d
kovový charakter Přechodné kovy
atomová hmotnost 0
elektronegativita 0
radioaktivní izotopy 19
je radioaktivní ano
teplota tání 0 °C
teplota varu 0 °C
atomový poloměr 0
běžná oxidační čísla 4