Pu
94
Plutonium
(Plutonium)
[244]
teplota tání: 641 °C
teplota varu: 3332 °C
zpět na tabulku

Plutonium

skupina 3
perioda 7
blok f
kovový charakter Aktinoidy
atomová hmotnost 0
elektronegativita 1,22
radioaktivní izotopy 20
je radioaktivní ano
teplota tání 641 °C
teplota varu 3332 °C
hustota při 20 °C 19,74
atomový poloměr 175
běžná oxidační čísla 3,4,5,6