Np
93
Neptuniumn
(Neptunium)
[237]
teplota tání: 640 °C
teplota varu: 3902 °C
zpět na tabulku

Neptuniumn

skupina 3
perioda 7
blok f
kovový charakter Aktinoidy
atomová hmotnost 0
elektronegativita 1,22
radioaktivní izotopy 20
je radioaktivní ano
teplota tání 640 °C
teplota varu 3902 °C
hustota při 20 °C 20,48
atomový poloměr 175
běžná oxidační čísla 3,4,5,6