Ni
28
Nikl
(Niccolum, Nickel)
58,6934
teplota tání: 1453 °C
teplota varu: 2732 °C
zpět na tabulku

Nikl

skupina 10
perioda 4
blok d
kovový charakter Přechodné kovy
atomová hmotnost 58,6934
elektronegativita 1,75
stabilní izotopy 5
je radioaktivní ne
teplota tání 1453 °C
teplota varu 2732 °C
hustota při 20 °C 8,91
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
elektronová konfigurace zkrácená [Ar] 3d8 4s2
atomový poloměr 149
běžná oxidační čísla 2,3