Kr
36
Krypton
(Krypton)
83,798
teplota tání: -156,6 °C
teplota varu: -152,3 °C
zpět na tabulku

Krypton

skupina 18
perioda 4
blok p
kovový charakter Vzácné plyny
atomová hmotnost 83,798
elektronegativita 0
stabilní izotopy 6
je radioaktivní ne
teplota tání -156,6 °C
teplota varu -152,3 °C
hustota při 20 °C 0,00348
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
elektronová konfigurace zkrácená [Ar] 3d10 4s2 4p6
atomový poloměr 88
běžná oxidační čísla 2,4