I
53
Jód
(Iodum, Iodine)
126,9045
teplota tání: 113,5 °C
teplota varu: 184,4 °C
zpět na tabulku

Jód

skupina 17
perioda 5
blok p
název skupiny halogeny
kovový charakter Halogeny
atomová hmotnost 126,9045
elektronegativita 2,21
stabilní izotopy 1
je radioaktivní ne
teplota tání 113,5 °C
teplota varu 184,4 °C
hustota při 20 °C 4,94
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5
elektronová konfigurace zkrácená [Kr] 4d10 5s2 5p5
atomový poloměr 115
běžná oxidační čísla -1,1,3,5,7