Ga
31
Gallium
(Gallium)
69,723
teplota tání: 29,78 °C
teplota varu: 2403 °C
zpět na tabulku

Gallium

skupina 13
perioda 4
blok p
kovový charakter Kovy
atomová hmotnost 69,723
elektronegativita 1,82
stabilní izotopy 2
je radioaktivní ne
teplota tání 29,78 °C
teplota varu 2403 °C
hustota při 20 °C 5,91
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
elektronová konfigurace zkrácená [Ar] 3d10 4s2 4p1
atomový poloměr 136
běžná oxidační čísla 3