Cs
55
Cesium
(Caesium, cesium)
132,9055
teplota tání: 28,4 °C
teplota varu: 678,4 °C
zpět na tabulku

Cesium

skupina 1
perioda 6
blok s
kovový charakter Alkalické kovy
atomová hmotnost 132,9055
elektronegativita 0,86
stabilní izotopy 1
je radioaktivní ne
teplota tání 28,4 °C
teplota varu 678,4 °C
hustota při 20 °C 1,9
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1
elektronová konfigurace zkrácená [Xe] 6s1
atomový poloměr 298
běžná oxidační čísla 1