Cr
24
Chrom
(Chromium)
51,9961
teplota tání: 1857 °C
teplota varu: 2672 °C
zpět na tabulku

Chrom

skupina 6
perioda 4
blok d
kovový charakter Přechodné kovy
atomová hmotnost 51,9961
elektronegativita 1,56
stabilní izotopy 4
je radioaktivní ne
teplota tání 1857 °C
teplota varu 2672 °C
hustota při 20 °C 7,14
elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
elektronová konfigurace zkrácená [Ar] 3d5 4s1
atomový poloměr 166
běžná oxidační čísla 2,3,8